Kế hoạch tuần 24

Kế hoạch tuần 24

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG TH HÒA MỸ 1                 KẾ HOẠCH TUẦN  24

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                 Từ ngày: 21/2/2022 đến:26/2/2022

                                         Năm học 2021– 2022

                            

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 

 

Thứ hai

21-2-2022

 

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy trực tiếp trên lớp ( ổn định sỉ số, thực hiện teet nhanh và theo dõi sức khỏe học sinh).

- Khối lớp 1,2 thực hiện chương trình tuần 8, khối lớp 3,4,5 thực hiện chương trình tuần 13 (theo 28 tuần học).

- BGH phân công cô Huệ dạy thay cô Quyên 1 tuần (kể từ ngày 21/2 đến ngày 25/2/2022).

-   Các tổ trưởng hoàn thành kế hoạch tuần 24

-  GV và các tổ báo sỉ số HS học trực tiếp BGH trước 13h30 hàng ngày

- Phân công GV dạy buổi 2 ôn tập HS cho HS không học online như sau:

Thầy Thơi dạy HS khối 3 buổi chiều thứ ba, năm và khối 4 buổi sáng thứ tư, sáu; Thầy Nghiệp dạy HS khối 5 sáng thứ ba; thầy Giang dạy khối 5 buổi sáng thứ 5.

 

 

 

Thứ ba

22-2-2022

 

-     Giáo viên lên lớp giảng dạy trực tiếp

-     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khỏe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

- Các tổ trưởng 3,4,5 xây dựng đề kiểm tra cuối kỳ 1, các môn Tiếng Việt; Toán; Khoa học; Lịch sử- Địa Lý, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và bám theo ma trận đề của Thông tứ 22/2016/TT- BGD ĐT(có hướng dẫn chấm).

- GVCN lớp 3,4, 5 thông báo HS không học online theo DS đã nộp PHT tham gia ôn tập theo lịch phân công.

 

 

 

Thứ tư

23-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khỏe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

 

 

 

Thứ năm

24-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -   GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

- Các tổ trưởng tổ 3,4,5 nộp đề kiểm tra cuối HK1 qua Gmail cá nhân Phạm Hồng Út

 

 

 

Thứ sáu

25-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

 

 

 

 

Thứ bảy

26-2-2022

 

 Các tổ sinh hoạt chuyên môn theo tổ

 

                                                                                           P. Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                        Phạm Hồng Út