Kế hoạch tuần 23

Kế hoạch tuần 23

    KẾ HOẠCH TUẦN  23

Từ ngày: 14/2/2022 đến:19/2/2022

Năm học 2021– 2022

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

 

 

Thứ hai

14-2-2022

 

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy trực tiếp trên lớp (thực hiện theo văn bản 242/SGD) ổn định sỉ số, theo dõi sức khỏe học sinh.

- Khối lớp 1,2 thực hiện chương trình tuần 7, khối lớp 3,4,5 thực hiện chương trình tuần 12 (theo 28 tuần học).

-   Các tổ trưởng hoàn thành kế hoạch tuần 23

-  GV và các tổ báo sỉ số HS học trực tiếp BGH trước 7h45

 

 

Thứ ba

15-2-2022

 

-     Giáo viên lên lớp giảng dạy trực tiếp

-     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

 

 

 

Thứ tư

16-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

 

 

 

Thứ năm

17-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.

- GV khối lớp 1,2 đánh giá giữa kỳ 1, chuẩn bị sẳn sang khi có yêu cầu báo cáo

 

 

Thứ sáu

18-2-2022

 

-   Giáo viên lên lớp giảng dạy

 -     GV báo cáo sỉ số HS đến trường, đồng thời theo dõi sức khoe HS và hướng dẫn PHHS theo dõi sức khỏe HS ở nhà theo công văn số 269/SGD ĐT- MNPT ngày 9/2/2022.