23/02/22  Tin của trường  82
Kế hoạch tuần 24
 14/02/22  Tin của trường  69
Kế hoạch tuần 23
 14/02/22  Tin của trường  68
Qui định thời gian cho từng tiết học
 25/04/16  Tin của trường  479
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Hòa Mỹ 1.